Vandværk

Grundejerforeningen har ikke noget ansvar for områdets vandforsyning og Enø Strands Vandværk er per 01.01.2016 overdraget til Karrebæk Vandværk (Karrebæk Vandforsyning a.m.b.a.). Se referat fra overleveringsmøde her.

Hvis der opstår driftsproblemer eller andre spørgsmål til vandforsyningen skal fremtidig henvendelse ske til :

Flemming Enggaard, Karrebæk Vandforsyning a.m.b.a., tlf. 23 71 13 42.