Foreningen

Foreningen har 150 medlemmer og er stiftet 3.juli 2011 efter Hans Richard Jørgensen solgte grundene på Matrikel 7a og 7e begge Enø by, Karrebæk, Enø Strand, 4736 Karrebæksminde.
Grundejerforeningen afholder generalforsamling hvert år den første søndag i juli. I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse valgt på generalforsamlingen. Formanden er Søren Bo Lyderik.

Overordnet matrikelkort over foreningens område kan ses her. På kortet er også markeret områder til fællesparkering/gæsteparkering.

Måleblade i målforhold 1:500 udarbejdet af landinspektør i 2010 forud for udmatrikuleringen indeholder oplysninger om koordinater for skelpæle, grundareal og matrikelnummer. Målebladene kan ses her: