Kystbeskyttelse

Enø Digelaug afholder ordinær generalforsamlingen søndag d. 25. juni 2023 kl. 10-12 på Smålandshavet. Dagsordenen og bestyrelsens skriftlige beretning kan læses på digelaugets hjemmeside.
Bestyrelsen
31. maj 2023

Enø Digelaug inviterer til officiel indvielse af kystsikringen på Enø kl. 15 lørdag den 15. april, hvor digelauget sætter telt op på volleyballbanen ved stranden og tænder op i grillen. Der vil være festtaler fra Digelauget samt miljøminister Magnus Johannes Heunicke og borgmester Carsten Rasmussen. Se invitationen her.
Bestyrelsen
9. april 2023

Enø Digelaug har udarbejdet en illustrativ og kortfattet oversigt over kystsikringsprojektet. På tegningerne kan man se udvalgte længde- og tværsnit af anlægget, herunder strandfodring og skråningssikring på strækningen ved Strandvejen 24-31.
Illustrationerne vil blive opsat som info-tavler forskellige steder på Lungshave og Enø. Den/de tavler der er relevante for det givne område vil blive placeret i og ved området de omhandler. Det samlede overblik kan fås på de tavler der opsættes centralt ved broen til Lungshave/Enø. Se de informative illustrationer her.
Bestyrelsen 12. juli 2022

Digelauget har udsendt nyhedsbrev, som kan læses her.
Bestyrelsen 27. april 2022

Der er indgået kontrakt med Holbøll a/s som totalentreprenør.
De indledende møder mellem Enø Digelaug, Niras og Holbøll starter i kommende uge.
Nyhedsbrev fra Enø Digelaug kommer ud til alle foreninger snarest og lægges desuden på digelaugets hjemmeside.
Anlægsarbejdet forventes startet 1. september som planlagt.
Bestyrelsen 23. april 2022

Tidligere i 2022:

  • Den 1. februar blev udbudsmaterialet udsendt til 6 udvalgte entreprenører.
  • Den 22. februar var der besigtigelse af områderne på Enø og Lungshave med deltagelse fra Næstved Kommune, Digelaugets bestyrelse og de 6 entreprenører (Holbøll a/s, Arkil a/s, HedeDanmark a/s, Zøllner a/s, MT Højgaard a/s og CG Jensen a/s).

Videre i 2022:

  • Den 22. marts er der frist for indsendelse af tilbud på opgaven med konstruktion af kystbeskyttelse.
  • Den 22. marts åbner bestyrelsen for Digelauget de indkomne bud under nærværelse af Næstved Kommune, projektets rådgivende ingeniørfirma NIRAS a/s samt budgiverne.
  • Den 25. marts offentliggør Næstved Kommune, bestyrelsen for Digelauget og NIRAS a/s valg af hovedentreprenør til konstruktion af kystbeskyttelse på Enø og Lungshave, således som opgaven er beskrevet i Myndighedsprojektet, der blev offentliggjort den 15. januar 2021.
  • I starten af april 2022 forventes kontrakten med projektets hovedentreprenør underskrevet.
  • I perioden april – juni 2022 tilrettelægger hovedentreprenøren arbejdet i samarbejde med Digelaugets bestyrelse og NIRAS a/s.
  • Når kontrakten med hovedentreprenøren er underskrevet og detailprojekteringen igangsættes, vil der blive inviteret til møder og dialog med repræsentanter fra de forskellige delområder, som måtte have særlige udfordringer samt ønsker om mindre justeringer til projektets udformning. Det drejer sig bl.a. om områderne Ved Kanalen, Næstved Sejlklub, Fjordhusene, Enø Kystvej, Lungshave Grundejerforening samt grundejere ved kyststrækningen i Grundejerforeningen Enø Strand herunder Strandvej 21A og Strandvej 24-31.
  • Udover selve kyststrækningen, hvor GES er grundejer (fællesarealer), så er der for foreningen også særlige udfordringer i form af arbejdskørsel i området, fysisk belastning af vejnettet samt afsætning af arealer til opmagasinering, skurvogne etc.
  • 1. september forventes arbejdet igangsat.

Efter offentliggørelse af Myndighedsprojektet den 15. januar 2021, samt en efterfølgende høringsperiode på 6 uger, hvor der ikke var indsigelser fra Grundejerforeningen Enø Strand (GES) eller dennes medlemmer, blev projektet endeligt godkendt af byrådet i Næstved Kommune den 23. marts 2021, og der blev dermed givet tilladelse til projektets gennemførelse.

Der kan selvsagt ikke inviteres til møder vedrørende særlige udfordringer eller mindre justeringer til projektets udformning førend kontrakten med hovedentreprenøren er underskrevet og detailprojekteringen igangsættes.

GES’ bestyrelse har tilskrevet Digelaugets bestyrelse og meddelt, at vi ser frem til at modtage en invitation til drøftelse af foreningens særlige udfordringer samt flere kystnære grundejeres ønske om mindre justeringer til projektets udformning.
Bestyrelsen 24. februar 2022

Enø Digelaug har nu oprettet en hjemmeside (www.enødigelaug.dk), hvor bl.a. referat fra bestyrelsesmødet den 29. september kan læses, og hvor digelaugets bestyrelse fremover vil holde beboerne på Enø orienteret om projekt og udbudsmateriale samt opdatere om status på arbejdet med etablering af kystbeskyttelsen på Enø og Lungshave.

Bestyrelsen 26. november 2021

En gruppe grundejere på Enø og Lungshave fik i 2017 udarbejdet et skitseprojekt, omhandlende højvandsbeskyttelse af de lavereliggende områder på Enø og Lungshave ved etablering af et højvandsdige. Grundejerne vurderede, at projektet var for stort og komplekst til, at de selv ville kunne løfte opgaven og bad derfor Næstved Kommune om at indlede en sag. NIRAS blev valgt som kommunens rådgiver på projektet. I marts 2018 godkendte Teknisk Udvalg at udvide projektområdet, således at hele det berørte område blev omfattet af projektet ved at havdiget udvides mod både syd og nord, således at eksisterende dige blev inddraget i projektet.

I den offentlige høring, som løb fra 3. juli 2020 til 31. august 2020, fik kommunen 16 høringssvar. Efterfølgende blev projektet rettet til og byrådet besluttede den 23. marts 2021 at give tilladelse til projektet. Nedenfor er projektbeskrivelsen og et udvalg af dertil hørende bilag. Mere information kan findes på kommunens hjemmeside og kommunens Center for Plan og Miljø, telefon: 5588 5588.

Der er efterfølgende udarbejdet supplerende materiale af både kommunen og Grundejerforeningen Enø Strand, se nedenfor: