Kystbeskyttelse

En gruppe grundejere på Enø og Lungshave fik i 2017 udarbejdet et skitseprojekt, omhandlende højvandsbeskyttelse af de lavereliggende områder på Enø og Lungshave ved etablering af et højvandsdige. Grundejerne vurderede, at projektet var for stort og komplekst til, at de selv ville kunne løfte opgaven og bad derfor Næstved Kommune om at indlede en sag. NIRAS blev valgt som kommunens rådgiver på projektet. I marts 2018 godkendte Teknisk Udvalg at udvide projektområdet, således at hele det berørte område blev omfattet af projektet ved at havdiget udvides mod både syd og nord, således at eksisterende dige blev inddraget i projektet.

I den offentlige høring, som løb fra 3. juli 2020 til 31. august 2020, fik kommunen 16 høringssvar. Efterfølgende blev projektet rettet til og byrådet besluttede den 23. marts 2021 at give tilladelse til projektet. Nedenfor er projektbeskrivelsen og et udvalg af dertil hørende bilag. Mere information kan findes på kommunens hjemmeside og kommunens Center for Plan og Miljø, telefon: 5588 5588.

Der er efterfølgende udarbejdet supplerende materiale af både kommunen og Grundejerforeningen Enø Strand, se nedenfor: