Dagsorden generalforsamling 2023

 1. Valg af dirigent.
  • Bestyrelsen foreslår Jesper Bo Winther.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år v/ Søren Bo Lyderik.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ Arne Frandsen.
 4. Redegørelse for foreningens aktivitet i det kommende år – herunder hvad der evt. måtte blive pålagt af offentlige myndigheder v/ Søren Bo Lyderik.
 5. Forslag fra medlemmerne.
  • Ingen indkomne forslag.
 6. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent og andre bidrag m.m. på grundlag af budget v/ Arne Frandsen.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen; på valg er:
  • Kurt Eriksen (modtager genvalg).
  • Bjarne Pedersen (genopstiller ikke).
   • Bestyrelsen indstiller Helle Strange Tobiasen.
  • Arne Frandsen (genopstiller ikke).
   • Bestyrelsen indstiller Susanne Rehn.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen; på valg er:
  • Jens Arne Jensen (modtager genvalg).
  • Jan Magleby (genopstiller ikke).
 9. Valg af 2 revisorer, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen; på valg er:
  • Søren Kähler (modtager genvalg).
  • Steen Andersen (Fraflyttet).
   • Bestyrelsen indstiller Preben Wegge.
 10. Valg af 2 revisor suppleanter, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen; på valg er:
  • Finn Christiansen (modtager genvalg).
  • Preben Wegge.
   • Bestyrelsen indstiller  Arne Frandsen.
 11. Eventuelt.