Bidragsfordeling, antal parter og stemmer

Alle på Enø betaler et indirekte bidrag for højvandsbeskyttelsen. For hvert hus tildeles 0,25 part og for hver grund tildeles 0,25 part.
Alle der ligger under kote 2,00 dvs. alle der er direkte sikret mod oversvømmelse, betaler også et direkte bidrag for højvandsbeskyttelsen og tildeles 1 part for grund og 1 part for hus.
For de, som ud over den direkte sikring mod oversvømmelse også er sikret mod truende erosion, er der yderligere tildeling af parter.

Hver part giver 4 stemmer til generalforsamlingen. Dette forhold forklares nok bedst ved at tage udgangspunkt i en ubebygget matrikel beliggende over kote 2,00, som således kun vil have 0,25 part og derfor have én (1) stemme til generalforsamlingen.

Bidragsfordelingen for samtlige 1543 partshavere dvs. medlemmer af Enø Digelaug kan ses her (Excel-fil udsendt af Næstved Kommune 10. juni 2024).
Bidragsfordelingen for medlemmer af GES kan ses her (pdf-fil).

Bestyrelsen
11. juni 2024