Aktivitet i det kommende år (2023/24)

  1. Vejene; hvad skal vi fremadrettet?
  2. Vedligeholdelse af grønne områder og veje.
  3. Evaluering af biodiversitets bed (1. sæson med 1-årig frøblanding).
  4. Formalisering af matrikelgrænse efter kystsikring.
  5. Evaluering af sommerens forløb 1. år efter kystsikring (parkering, affald, andet).
  6. 1-års gennemgang af kystsikringen april 2024 (forudgående dialog med Digelaug og medlemmer).
  7. Evt. ekstern administrator til opkrævning af kontingent, betaling af faktura o. lign.
  8. Centralt placeret brevkasseanlæg på baggrund af ændringerne i postloven per 1. januar 2024.
  9. Udvidet affaldssortering og containere.
  10. m.fl.