Bestyrelsesmøde tirsdag 21. marts 2023

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19:00 med følgende foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse/bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde – den 29. november 2022
 3. Opgaver og vedligehold i foreningens område:
  • 3a – Genetablering af vejbump
  • 3b – Vejenes tilstand og eventuel indsats
  • 3c -  Fællesområder og grønne arealer
 4. Henvendelser fra medlemmer
 5. Udmatrikulering af ejendom på Mindegabet
 6. Bestyrelsens rolle ved byggeri eller anlæg i området, der vurderes eller meddeles i modstrid med lokalplan
 7. Bestyrelsens sammensætning
 8. Digeprojektet – status fra Kurt Eriksen
 9. Forberedelser til GES-generalforsamling – søndag den 2. juli 2023 på Smålandshavet
 10. Økonomi
 11. Eventuelt

Eventuelle henvendelser/spørgsmål fra medlemmerne modtages på mail enoestrand@gmail.com senest søndag den 19/3 2023.
Bestyrelsen
13. marts 2023

Hjertestarter

Grundejerforeningens hjertestarter er sat op på fællesarealet foran Strandvej 64. Se den præcise placering af både foreningens hjertestarter samt øvrige hjertestartere i lokalområder her. Bemærk, at ikke alle hjertestartere uden for foreningens område er tilgængelige hele døgnet/året. Hjertestart-app kan downloades her. Hjerteløber-app kan downloades her.