Referat fra generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamling 2022 kan læses her.
Bestyrelsen 21. juli 2022

Enø Digelaug har udarbejdet en illustrativ og kortfattet oversigt over kystsikringsprojektet. På tegningerne kan man se udvalgte længde- og tværsnit af anlægget, herunder strandfodring og skråningssikring på strækningen ved Strandvejen 24-31.
Illustrationerne vil blive opsat som info-tavler forskellige steder på Lungshave og Enø. Den/de tavler der er relevante for det givne område vil blive placeret i og ved området de omhandler. Det samlede overblik kan fås på de tavler der opsættes centralt ved broen til Lungshave/Enø. Se de informative illustrationer her.
Bestyrelsen 12. juli 2022

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. juni kan læses her.
Bestyrelsen 1. juli 2022

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 2022 i Grundejerforeningen Enø Strand søndag den 3. juli kl. 10:00 – 12:00 på Smålandshavet. Alt materiale vedrørende generalforsamling 2022 dvs. dagsorden, bestyrelsens beretning, regnskab og budget adviseres på mail. Materialet slås desuden op i ”kassen” ved indkørsel til vores område samt lægges på foreningens hjemmeside, således som vedtaget på generalforsamling 2019.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Jesper Bo Winther.
 2. Bestyrelsens beretning fremlagt v/ Søren Bo Lyderik, formand. Beretningen kan læses her.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab v/ Arne Frandsen, kasserer. Regnskab 2021 kan læses her.
 4. Redegørelse for foreningens forventede aktivitet i det kommende år:
  • Anlæggelse af digeprojekt med sikring mod kyst og fjord igangsættes i september 2022.
  • Vedligeholdelse og forbedring af foreningens veje og “vejbump”.
 5. Forslag fra medlemmerne:
  • Der var ved frist den 10. maj 2022 ikke fremkommet forslag fra medlemmerne.
 6. Forslag fra bestyrelsen:
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1500 kr. for 2022. Budget for 2023 kan læses her.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Grundejerforeningen Enø Strand. På valg er:
  • Arne Frandsen (kasserer)  – modtager genvalg.
  • Henrik Grønborg (web master) – modtager genvalg.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er:
  • Jan Magleby – modtager genvalg.
  • Jens Arne Jensen – modtager genvalg.
 9. Valg af 2 revisorer. På valg er:
  • Søren Kæhler – modtager genvalg.
  • Steen Andersen – modtager genvalg.
 10. Valg af 2 revisor suppleanter. På valg er:
  • Finn Christiansen – modtager genvalg.
  • Preben Wegge – modtager genvalg.
 11. Eventuelt

Bestyrelsen
16. juni 2022

Hjertestarter

Grundejerforeningens hjertestarter er sat op på fællesarealet foran Strandvej 64. Se den præcise placering af både foreningens hjertestarter samt øvrige hjertestartere i lokalområder her. Bemærk, at ikke alle hjertestartere uden for foreningens område er tilgængelige hele døgnet/året. Hjertestart-app kan downloades her. Hjerteløber-app kan downloades her.