Kystbeskyttelse på Enø og Lungshave

Den 27. januar 2018 afholdt Fællesudvalget for Enø, Lungshave og Fjordhusene et informationsmøde sammen repræsentanter fra Næstved Kommune og repræsentanter fra digeprojektets rådgivende ingeniørfirma, NIRAS. Til mødet var inviteret bestyrelses repræsentanter fra grundejerforeninger i området samt fastboende langs havnen, Enø Kystvej og ejendomme længere ude på øen.

Referat fra mødet kan læses her.
I referatet kan man bl.a. læse om processen for kystbeskyttelsesprojektet, det tekniske projekt (herunder linjeføring og udformning) samt eksempler på partsfordeling. Af særlig interesse for vores område er udfordringerne med at sikre kystbeskyttelse for Strandvejen 24-31. Projektet arbejder videre med at afklare mulighederne, samt indkalde de berørte grundejere til et møde.

NIRAS-præsentationer fra mødet kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside (præsentation nr. 8).

Bestyrelsen 8. februar 2018

Hjertestarter

Se den præcise placering af hjertestarterne i lokalområder her, og bemærk at ikke alle hjertestartere er tilgængelige hele døgnet/året.