Referat fra bestyrelsesmøde 2. november. Nyt fra Digelaug.

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 2.11.2021 kan læses her.

Siden afholdelse af bestyrelsesmødet er der repareret stamveje og slået græs for formentlig sidste gang i år. Områderne med biodiversitet er slået efter aftale med sagkyndige, således at blomsterne vil få plads til at komme op igen til foråret til glæde for bier og andet dyreliv. Der udestår klipning/ beskæring ved vandhullet og trimning af ”skoven” ved Gerbredgårdsvej. Disse opgaver vil blive varetaget efter nærmere aftale med Hede Danmark.

Enø Digelaug har nu oprettet en hjemmeside (www.enødigelaug.dk), hvor bl.a. referat fra bestyrelsesmødet den 29. september kan læses, og hvor digelaugets bestyrelse fremover vil holde beboerne på Enø orienteret om projekt og udbudsmateriale samt opdatere om status på arbejdet med etablering af kystbeskyttelsen på Enø og Lungshave.
Bestyrelsen 26. november 2021

Hjertestarter

Grundejerforeningens hjertestarter er sat op på fællesarealet foran Strandvej 64. Se den præcise placering af både foreningens hjertestarter samt øvrige hjertestartere i lokalområder her. Bemærk, at ikke alle hjertestartere uden for foreningens område er tilgængelige hele døgnet/året. Hjertestart-app kan downloades her. Hjerteløber-app kan downloades her.