Indkaldelse til generalforsamling 2022

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 2022 i Grundejerforeningen Enø Strand søndag den 3. juli kl. 10:00 – 12:00 på Smålandshavet. Alt materiale vedrørende generalforsamling 2022 dvs. dagsorden, bestyrelsens beretning, regnskab og budget adviseres på mail. Materialet slås desuden op i ”kassen” ved indkørsel til vores område samt lægges på foreningens hjemmeside, således som vedtaget på generalforsamling 2019.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Jesper Bo Winther.
 2. Bestyrelsens beretning fremlagt v/ Søren Bo Lyderik, formand. Beretningen kan læses her.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab v/ Arne Frandsen, kasserer. Regnskab 2021 kan læses her.
 4. Redegørelse for foreningens forventede aktivitet i det kommende år:
  • Anlæggelse af digeprojekt med sikring mod kyst og fjord igangsættes i september 2022.
  • Vedligeholdelse og forbedring af foreningens veje og “vejbump”.
 5. Forslag fra medlemmerne:
  • Der var ved frist den 10. maj 2022 ikke fremkommet forslag fra medlemmerne.
 6. Forslag fra bestyrelsen:
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1500 kr. for 2022. Budget for 2023 kan læses her.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Grundejerforeningen Enø Strand. På valg er:
  • Arne Frandsen (kasserer)  – modtager genvalg.
  • Henrik Grønborg (web master) – modtager genvalg.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er:
  • Jan Magleby – modtager genvalg.
  • Jens Arne Jensen – modtager genvalg.
 9. Valg af 2 revisorer. På valg er:
  • Søren Kæhler – modtager genvalg.
  • Steen Andersen – modtager genvalg.
 10. Valg af 2 revisor suppleanter. På valg er:
  • Finn Christiansen – modtager genvalg.
  • Preben Wegge – modtager genvalg.
 11. Eventuelt

Bestyrelsen
16. juni 2022

Hjertestarter

Grundejerforeningens hjertestarter er sat op på fællesarealet foran Strandvej 64. Se den præcise placering af både foreningens hjertestarter samt øvrige hjertestartere i lokalområder her. Bemærk, at ikke alle hjertestartere uden for foreningens område er tilgængelige hele døgnet/året. Hjertestart-app kan downloades her. Hjerteløber-app kan downloades her.