Referat fra bestyrelsesmøde 3. juni 2021 – Generalforsamling 4. juli 2021

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 3. juni kan læses her.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 2021 søndag den 4. juli 2021 kl. 10:00 – 12:00 på Smålandshavet. Alt materiale vedrørende Generalforsamling 2021 dvs. dagsorden, bestyrelsens beretning, regnskab og budget adviseres på mail. Materialet slås desuden op i ”kassen” samt lægges på foreningens hjemmeside, som vedtaget på generalforsamling 2019. Ved  deltagelse i generalforsamlingen på Smålandshavet kræves Corona-pas samt mundbind efter sundheds-myndighedernes retningslinjer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Jesper Bo Winther.
 2. Bestyrelsens beretning fremlagt v/ Kurt Eriksen, formand, kan læses her.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab v/ Arne Frandsen, kasserer.
 4. Redegørelse for foreningens forventede aktivitet i det kommende år:
  • Digeprojekt med sikring mod kyst og fjord.
  • Forbedring af foreningens veje.
 5. Forslag fra medlemmerne:
  • Der var ved frist 10. maj 2021 ikke fremkommet indlæg fra medlemmerne.
 6. Forslag fra bestyrelsen:
  • Fastlæggelse af budget og kontingent for det kommende år. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1500 kr. for 2022.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Grundejerforeningen Enøstrand. På valg er:
  • Bjarne Pedersen – modtager genvalg.
  • Søren Bo Lyderik – modtager genvalg.
  • Kurt Eriksen – modtager genvalg
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er:
  • Jan Magleby – modtager genvalg.
  • Jens Arne Jensen ?
 9. Valg af 2 revisorer. På valg er:
  • Søren Kæhler-modtager genvalg.
  • Steen Andersen – modtager genvalg.
 10. Valg af 2 revisorsuppleanter. På valg er:
  • Finn Christiansen – modtager genvalg.
  • Preben Wegge ?
 11. Eventuelt

Bestyrelsen 10. juni 2021

Hjertestarter

Se den præcise placering af hjertestarterne i lokalområder her, og bemærk at ikke alle hjertestartere er tilgængelige hele døgnet/året. Hjertestart-app og hjerteløber-app kan downloades her og 112-app kan downloades her. Se også Danmark redderliv.dk.