Generalforsamling 2020 søndag 5. juli. Referat fra bestyrelsesmøde 28. maj. Digeprojekt i høring.

Kystsikringsprojektet på Enø-Lungshave er 3. juli sendt i 8 ugers høring og alle grundejerforeningen medlemmer vil modtage information herom via e-Boks. Selve høringsmaterialet, dvs. ansøgning om kystbeskyttelse, udkast til tilladelse, myndighedsprojekt, miljøkonsekvensvurdering samt bilag, kan læses/hentes på Næstved Kommunes hjemmeside. En kort beskrivelse af projektet kan læses her.
Der kan indsendes bemærkninger til projektet frem til den 31. august.
Bestyrelsen, 3. juli 2020

Bestyrelsens beretning og regnskab 2019 samt budget 2020 kan læses her.
Bestyrelsen, 19. juni 2020

Referat fra bestyrelsesmødet den 28. maj kan læses her.
Bestyrelsen, 17. juni 2020

Generalforsamling 2020 afholdes planmæssigt den første søndag i juli, dvs. søndag den 5. juli kl. 10-12 på Smålandshavet. Se dagsorden her.
Der har været lidt tvivl om pladsforhold i forhold til Corona restriktioner, men der er nu åbnet for forsamlinger på mere end 50 personer på konference centre.
Smålandshavet har mulighed for 80-85 personer i den store sal. Set i lyset af et fremmøde på 45-50 deltagere de foregående år, er det bestyrelsens skøn, at denne kapacitet er tilstrækkelig til, at afstandskrav kan overholdes.
Så vi ser frem til en velbesøgt generalforsamling 2020.
Bestyrelsen, 14. juni 2020

Hjertestarter

Se den præcise placering af hjertestarterne i lokalområder her, og bemærk at ikke alle hjertestartere er tilgængelige hele døgnet/året. Hjertestart-app og hjerteløber-app kan downloades her og 112-app kan downloades her. Se også Danmark redderliv.dk.