SØGES: Frivillige chauffører til minibus når broen lukker. Bestyrelsesmøde 13. august.

I forbindelse med lukning af Græshoppebroen fra 4. september til 5. oktober, organiserer Lokaludvalget for Karrebæksminde en midlertidig kørselsordning på Enø. Ordningen er baseret på frivillige chauffører.
Lokaludvalget søger derfor frivillige som vil påtage sig opgaven som chauffør på følgende vilkår:

 • Være over 25 år
 • Indehaver af almindelig kørekort – minibussen har plads til 9 personer
 • Næstved Kommune har tegnet forsikring for de frivillige chauffører

Der planlægges foreløbigt med en kørsel hver 3. time i dagtimerne, men viser det sig, at behovet er større, og der er chauffører til en udvidelse, så vil køreplanen blive ændret.
Interesserede medlemmer af grundejerforeningen kan tilmelde sig som frivillig chauffør ved senest søndag den 9. august 2020 at sende mail til formand for Fællesudvalget, Jette Johnsen, på mailadressen  ibjohnsen@stofanet.dk
Bestyrelsen, 5. august 2020

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 13. august hos webmaster.
Foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Siden sidst
  • Igangværende arbejder : Vejlys, Strandrensning, Bier og Blomster, Veje og grønne arealer
 4. Foreningens økonomi
 5. Status digeprojektet efter møde 12. august i Fællesudvalg med Kommunen, og eventuelle reaktioner fra medlemmer
 6. Status brolukningen
 7. Skel mod fællesarealer
 8. Evaluering generalforsamling 2020
 9. Eventuelt

Henvendelser fra medlemmerne modtages snarest og senest onsdag den 12. august på mail til kuerik@mail.dk
Bestyrelsen, 5. august 2020

Hjertestarter

Se den præcise placering af hjertestarterne i lokalområder her, og bemærk at ikke alle hjertestartere er tilgængelige hele døgnet/året. Hjertestart-app og hjerteløber-app kan downloades her og 112-app kan downloades her. Se også Danmark redderliv.dk.