Bestyrelsesmøde 29. februar 2024

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. februar 2024 kl. 18:30 – 22:30.

Foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af foreløbig dagsorden.
 2. Invitation fra Næstved Kommune til møde med grundejerforeningerne Enø Strand og Lungshave samt Enø Pumpelaug. Emne: “ Overdragelse af pumpestation til grundejerforeningerne: Lungshave og Enø Strand”.
 3. Sæson med store mængder regn og nedbør med højt grundvandsspejl og udfordringer med afvanding via dræn.
  1. GES-repræsentation i Pumpelaugets bestyrelse.
  2. Kortlægning af drænrør.
 4. Status på kystsikring.
 5. Siden sidst – opsummering af udførte vedligeholdelsesopgaver.
  1. Fællesområder med biodiversitet – reetablering for sæson 2024.
  2. Vedligehold af øvrige fællesarealer.
 6. Vejenes tilstand og belægning.
  1. Status på vejene efter vintersæsonen 2023/2024.
  2. Indhentet tilbud på ny belægning.
 7. Fremtidig GES-repræsentation i Digelaugets bestyrelse.
 8. Status på samarbejde med LEA.
  1. Administration af GES-økonomi.
  2. GES-medlemskartotek.
 9. Økonomi.
  1. Gennemgang af GES regnskab og budget.
 10. Nødvendige vedtægtsændringer.
 11. Henvendelse fra medlemmer.
 12. Eventuelt.

Eventuelle henvendelser eller spørgsmål som ønskes drøftet på mødet bedes fremsendt senest den 27.02.2024 på mail: enoestrand@gmail.com

Bedste hilsner
Søren Bo Lyderik, formand
21. februar 2024

Hjertestarter

Grundejerforeningens hjertestarter er sat op på fællesarealet foran Strandvej 64. Se den præcise placering af både foreningens hjertestarter samt øvrige hjertestartere i lokalområder her. Bemærk, at ikke alle hjertestartere uden for foreningens område er tilgængelige hele døgnet/året. Hjertestart-app kan downloades her. Hjerteløber-app kan downloades her.