Bestyrelsesmøde 25. oktober 2017

Der afholdes bestyrelsesmøde i GES den 25. oktober 2017. De foreløbige emner til drøftelse og behandling på mødet er:

  • Strandvej 30 + 31 inkl. trappe over stensætning
  • Digeprojektet mod hav og fjord
  • Vejenes tilstand – særligt Strandvej
  • Skiltning i området – herunder Strandvej/Skrænten
  • Dræning ved laveste del af Grønningen
  • Mindegabets tilgroning
  • Foreningens økonomi

Eventuelle punkter, der ønskes sat på dagsordenen, bedes sendt til Formanden pr. mail (kuerik@mail.dk) eller lægges i postkassen Strømmene 67 senest den 21. oktober 2017.
Der har været problemer med at redigere foreningens hjemmeside, fordi webhotellet som huser hjemmesiden, har været udsat for et “brute force angreb” og derfor havde indlagt ekstra sikkerheds lag. Tilstanden er nu normaliseret.
Orientering om et forestående bestyrelsesmøde har været udsendt via email.

Bestyrelsen 11. oktober 2017

Hjertestarter

Se den præcise placering af hjertestarterne i lokalområder her, og bemærk at ikke alle hjertestartere er tilgængelige hele døgnet/året.