Referat fra Generalforsamling 2021 – Bestyrelsesmøde 27. august

Referat fra generalforsamlingen 2021 kan læses her.

Der er bestyrelsesmøde tirsdag den 27. august med følgende foreløbige dagsorden:

 1. Godkendelse af foreløbig dagsorden
 2. Godkendelse/ bemærkninger til referat fra sidste bestyrelses møde juni 2021.
 3. Siden sidst.
 4. Hjertestarter arrangement d. 1. august 21 ved Strandvej 64.
 5. Spørgsmål og ønsker fremsat på generalforsamling 2021
  • Parkering.
  • Ladestandere til el-biler i vores område.
  • Spørgsmål til Digeprojektet fremsat på generalforsamlingen.
  • Arrangement med levende musik.
 6. Henvendelser fra medlemmer.
 7. Status på Digeprojektet herunder valg af et Digelag for Lungshave/ Enø.
 8. Konstituering i bestyrelsen
 9. Eventuelt

Evt. henvendelser/ spørgsmål fra medlemmerne modtages på mail kuerik@mail.dk senest søndag aften d. 25. august.
Bestyrelsen 18. juli 2021

Hjertestarter

Grundejerforeningens hjertestarter er sat op på fællesarealet foran Strandvej 64. Se den præcise placering af både foreningens hjertestarter samt øvrige hjertestartere i lokalområder her. Bemærk, at ikke alle hjertestartere uden for foreningens område er tilgængelige hele døgnet/året. Hjertestart-app kan downloades her. Hjerteløber-app kan downloades her.