Bestyrelsesmøde torsdag den 28. maj

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 28-5-2020 kl. 18:00 Strømmene 67.
Foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 3. Siden sidst
  • Vejlys
  • Udførte arbejder i området: Trappe, Vandhul, Støvdæmpning
 4. Henvendelse fra medlemmerne.
  • Oplæg fra Tilde Wolffbrandt, Grønningen om biodiversitet ved plantezoner på fællesarealer.
 5. Foreningens økonomi v/ Arne Fr.
 6. Status på Digeprojektet
 7. Status på Brolukning sept. 2020.
 8. Planlægning af generalforsamling 2020 søndag d. 5. juli på Smålandshavet.
  • På valg er Henrik G. og Arne Fr.
  • Der var 10. maj ikke fremkommet forslag fra medlemmer om emner til generalforsamlingen.
  • Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra ”Bo Trygt” om evt. indlæg i starten af generalforsamlingen, og Søren har været i dialog med selskabet.
 9. Eventuelt.

Kommentarer og ønsker til punkter på kommende dagsorden bedes fremsendt senest torsdag den 28. maj kl. 12:00 til formanden på kuerik@mail.dk.
Bestyrelsen, 24. maj 2020

Hjertestarter

Se den præcise placering af hjertestarterne i lokalområder her, og bemærk at ikke alle hjertestartere er tilgængelige hele døgnet/året. Hjertestart-app og hjerteløber-app kan downloades her og 112-app kan downloades her. Se også Danmark redderliv.dk.